วิพากษ์นิยามหลักสูตร

นักวิชาการส่วนใหญ่ให้นิยามของหลักสูตรไว้สอดคล้องกับรากศัพท์เดิมของ curriculum ที่มาจากภาษาลาตินว่า  race – course หมายถึง  เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง  หลักสูตรจึงเป็นมวลประสบการณ์ที่จะจัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  ดังนั้นหลักสูตรควรสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะเป็นผู้รอบรู้ที่จะคัดสรรประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน  ในทางกลับกันหากคัดสรรประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้เรียนจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ล่าช้า หรือสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s