เจ้าพ่อการตลาด กับ การศึกษา

เรื่อง “เจ้าพ่อการตลาด”  ของคุณไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  เป็นการกล่าวถึงชีวประวัติของพณฯท่านสมชาย นายกรัฐมนตรีของประเทศปาซีเฟีย ซึ่งมีชีวิตที่ผาดโผน แต่ได้รับโอกาส และใช้โอกาสเหล่านั้นอย่างคุ้มค่า

“เจ้าพ่อการตลาด” ของคุณไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นหนังสือในสมัยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามีความทันสมัย แต่ขณะนี้ยุคโลกดิจิตอลแล้ว แต่เนื้อหาภายในหนังสือยังเชื่อมโยงกับโลกยุคปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจทั้งในประเด็นของการตลาด ซึ่งเป็นแก่นหลักของหนังสือ และยังมีมุมมองอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หากเปรียบเทียบกับการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือ พบว่า ช่วงหนึ่งของชีวิตตัวเอกของเรื่อง พณฯท่านสมชาย ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้ พณฯท่านสมชาย ได้พบว่า การเรียนรู้ตามความสนใจนั้น ทำให้ได้พบคนที่เข้าใจในเนื้อหา บริบทเดียวกัน

กลวิธีการคิดของพณฯท่านสมชาย น่าสนใจตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่ประเทศไทย สอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่า เราหว่านพืช ต้องหวังผล  ทำสิ่งใดต้องมองผลที่จะได้รับ

หลักสูตรก็เช่นกัน เป็นการวางแผนการดำเนินการเพื่่อให้ไปถึงผลที่ตั้งไว่้ ซึ่งก็คือ ลักษณะของผู้เรียนที่คาดหวังไว้ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ จากข้อมูลหลักฐานปรัชญาการศึกษา มนุษยวิทยา สังคมศาสตร์ และบริบทสังคม ซึ่งต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่อาจได้มาจากการวิจัย การทดลอง การทำ best practice  เป็นต้น

หลักสูตรที่ พณฯ ท่านสมชายเรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการอภิปราย และรวมคนที่มีภูมิรู้แตกต่างกัน ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดึงความสามารถภายในแต่ละคน เพื่อนำเสนอมโนทัศน์และแนวทางในการดำเนินการเพื่อไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ การมีวิสัยทัศน์ มองเห็นสิ่งที่คาดหวัง อย่างชัดเจนและดำเนินการอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น  นอกจากนี้ ยังรวมถึงการหมายถึงการทำงานใดๆ ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้โดยลำพัง ต้องอาศัยผู้สนับสนุน ทีมงานเพื่่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฉะนั้น การมีสังคม จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานใดๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s