แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ทฤษฎีหลักสูตรในแผนการศึกษาของประเทศไทย

แผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2494)  ถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ส่วนใหญ่มักจะใช้ทฤษฎีหลักสูตรทำหน้าที่บรรยายในหมวดที่ 1 (หลักการ),  ทำหน้าที่ควบคุมในหมวดที่ 1 (ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา),  ทำหน้าที่อธิบายในหมวดที่ 4 (แนวการจัดการศึกษา)  และทำหน้าที่แนะนำให้/กำหนดให้ ในหมวดที่ 2 (ระบบการศึกษา) และหมวดที่ 3 (นโยบายการจัดการศึกษา)

 

วิเคราะห์ พ.ร.บ. การศึกษาของไทยกับทฤษฎีหลักสูตร 

พ.ร.บ. การศึกษาของไทย เมื่อวิเคราะห์แต่ละหมวดแล้ว มีความสอดคล้องกับทฤษฎีหลักสูตร  ดังนี้

หมวด

รายการ

สอดคล้องกับ  (/)

ทฤษฎี

แมคโดนัลด์

ทฤษฎี

จอห์นสัน

ทฤษฎี

วอล์คเกอร์

1

บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ

 –

/

2

สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

/

 –

3

ระบบการศึกษา

/

 –

4

แนวการจัดการศึกษา

/

/

/

5

การบริหารและการจัดการศึกษา

/

 –

6

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

/

/

7

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

/

8

ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา

 –

/

9

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 –

/

บทเฉพาะกาล

 –

/

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s